Billnäs skola - Historia på cykeln

Billnäs skola gör historiska rund- och cykelvandringar med UNIKA / Kim Björklund 12 och 13 oktober 2016.

Som ett led i skolans temavecka med närmiljön och Billnäs bruks historia och kultur görs ett Kultur i skolan -paket i dagarna två. Kim Björklund guidar runt till fots med klasserna 1-2, samt med cykel tillsammans med klasserna 3-4 och 5-6. Totalt handlar det om fem stycken 90 minuters pass.

 PROGRAM

Onsdagen den 12 oktober

9.15-10.45 Klass 1-2: Billnäs bruks historia. Promenad i bruket, byggnader, personer, händelser.

11.15-12.45 Klass 3-4: Närmiljön i Billnäs och Karis ur ett historiskt perspektiv, med cyklar. (Billnäs såg, Amerikavillorna, Landsbro, Stora Strandvägen, Stora nordiska kriget, masugnen, Pumpviken, Strandparken, Nabogatan, Rågrind, Bruksvägen, Hollywood, Templet, Egna hem.)

13.15-14.45 Klass 5-6: Guidad cykeltur från Karis kyrka längs Svartån och samhället till Billnäs skola. Den historiska närmiljön ur ett historiskt perspektiv. (Kyrkbacken, prästgården, Landsbro, Stora Strandvägen, Stora nordiska kriget, masugnen, Pumpviken, Strandparken, Nabogatan, Rågrind, Bruksvägen, Amerikavillorna, Hollywood, Templet, Egna hem.)

Torsdagen den 13 oktober

9.15-10.45 Klass 5-6: Cykeltur genom kärnbruket. Vi bekantar oss med olika byggnader, personer, händelser och processer. Arkitekturstilar, järnhanteringen och den industriella processen. Brukets stödfunktioner. Produktionsbyggnader, bostadsbyggnader, vägar, räls, broar, slott och koja, lager och stall. Vi besöker även trädgården i det privatägda Villa Billnäs samt stationsområdet.

11.15-12.45 Klass 3-4: Cykeltur genom kärnbruket. Vi bekantar oss med olika byggnader, personer, händelser och processer. Arkitekturstilar, järnhanteringen och den industriella processen. Brukets stödfunktioner. Produktionsbyggnader, bostadsbyggnader, vägar, räls, broar, slott och koja, lager och stall. Vi besöker även trädgården i det privatägda Villa Billnäs samt stationsområdet.

10h guidade rundturer med cykel är över ☺