UNIKA

UNIKA drivs från oktober 2013 av fil.mag. Kim Björklund med säte i Raseborg, Finland. Jag är historiker och konsthistoriker med bred erfarenhet inom historia och kultur, såväl inom substans som administration och projektledning. Till mina intressen och passioner hör Italien i alla dess former och smaker. Jag är också engagerad i min lokala miljö, lokalhistoria och hembygdsfrågor. Unika kulturresors nuvarande specialområden är följaktligen Italien och bruksmiljöerna i västra Nyland: Fiskars, Billnäs, Svartå, Fagervik m.fl. Även resor med andra mål är under planering. Till kompetensområdena hör också Helsingfors och Åbo, Stockholm och Estland. Resorna görs i samarbete med registrerade resebyråer och experter på olika resemål. Resorna är avsedda för privatpersoner, skol- och universitetsgrupper, arbetsgemenskaper, föreningar, läseresor, ledningsgrupper, styrelser m.fl.

Jag har rest till och i Italien under tjugofem år, bott och forskat i etapper i Florens, samt arrangerat olika slags resor till och i Italien sedan början av 2000-talet. Att dela upplevelserna med andra är en av mina största drivkrafter. Att undervisa, guida och presentera historia och kultur är en annan. En annan stark drivkraft är att också själv ständigt lära sig, gärna i växelverkan med medresenärerna.

Vid sidan av detta verkar jag som fackboksförfattare, med några tiotal böcker, artiklar, recensioner, översättningsarbeten m.m. i portfolion. Till UNIKA:s tjänster hör även utredningar, konsultering och projektledning.

Under perioden 2006-2012 verkade jag som redaktionschef och förlagschef vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Bland andra meriter kan nämnas guidning och forskningsuppdrag vid en rad av Finlands kändaste museer, såsom Ateneum, Sinebrychoff och Villa Gyllenberg, samt om Helsingfors och Florens, föreläsningar, kurser, föredrag etc. sammantaget under snart tjugo år.

Läs mera om UNIKA:s övriga verksamhetsområden, UNIKA text & bild.