UNIKA text & bild

Organisationshistoriker, utställningar, kulturhistoriska broschyrer, historiska utredningsarbeten och konsulteringar, samt övriga beställningsuppdrag inom kultur och historia.

HISTORIKER, BESTÄLLNINGSVERK

Jag har gedigen erfarenhet av historiska beställningsuppdrag, även större satsningar. På meritlistan finns en 150-årshistorik, en 100-årshistorik, en textkritiskt utgiven resedagbok, andra faktaböcker, broschyrer, utställningar, utredningsarbeten, konst- och kulturhistoriska guidningar i över 15 år, artiklar, översättningar, granskningar, recensioner m.m. Genom ett starkt och brett nätverk inom branschen är ingen nisch inom det historiska fältet för avlägset.

KONSULTERINGAR OCH UTREDNINGAR

Jag har lång erfarenhet av byggnads- och tomthistoriska inventeringsuppdrag (Helsingfors universitet, Karis musei- och hembygdsförening, Raseborgs stad), samt olika konsthistoriska forskningsuppdrag (Statens konstmuseer, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse). 

UNIKA utför även allehanda konsulteringsuppdrag, med betoning på kulturvärlden och historia, men även för föreningar och organisationer. 

ADMINISTRATION OCH PROJEKTLEDNING

Jag har personligen också stor erfarenhet av projektledning och administration, digitalisering, digital utgivning, samt erfarenhet av att leda vetenskapligt och populärvetenskapligt förlagsarbete och storprojekt. Behöver Du, Ditt företag, Er förening eller sammanslutning tjänster som dessa, så är UNIKA svaret.

UNIKA text & bild utför allehanda inom dokumentering och tillgängliggörande av historiskt material.